Vanliga frågor

 

 

 
 

 • Kan man  lägga ytskiktet i garaget innan porten monteras?

När det gäller takskjutportar bör förhöjande ytskikt såsom klinker eller plast/laminatlösningar läggas innan porten monteras. I annat fall måste ytskiktets höjd alltid anges så att montören kan ta hänsyn till den slutliga höjden vid montaget. Detta för att portens stängning och ändlägen skall blir korrekt.

För sidoskjutportar bör ytskiktet läggas efter att porten monterats. För renoveringar erbjuder vi renoveringsgolvskenor för installation av sidoskjutdörrar på färdiga golv/ytskikt. Denna konstruktion kräver ett helt plant golv både i portens entré och längs den vägg där porten ska skjutas in. Är du osäker – kontakta din portspecialist.

 

 • Vad ska jag göra om porten eller portöppnaren inte fungerar?

Vi har ett stort nätverk av certifierad och kvalificerad servicepersonal och av professionella återförsäljare som gärna hjälper till med reparationer eller kundtjänstfrågor.

Klicka här för att hitta din lokala servicepartner.

 

 • Hur länge gäller Entrematics garanti?

Entrematic lämnar tio års garanti på dörrytor och slitdelar på Crawfords villaports sortiment.    

Entrematic lämnar fem års garanti på Normstahls industriportar.

Entrematic lämnar två års garanti för drivmekanismen i Crawford dörröppnare i modellserierna Magic 600 och 1000, och två års garanti på elektroniken.

Mer information finns i vår Garantideklaration.

 

 • Jag bygger en tegelbyggnad. Ska dörren monteras före eller efter putsning av fasad/innervägg?

Vanligen installeras alla portar i färdigputsade väggar .

 

 • Vad betyder standardmåtten?

Standardstorlekarna baseras på de vanligaste garagedimensionerna och modulmått. Eftersom portar i dessa mått produceras oftare och mer effektivt kan vi erbjuda våra kunder fördelaktigare priser för dessa dimensioner.  Har du en öppning som avviker från standardmått är detta naturligtvis inget problem. Vi kan kundanpassa en del av våra portar till ditt exakta inbyggnads-  eller renoveringsmått – ner på millimetern.

 

 • Vad är skillnaden mellan en takskjutport och en sidoskjutport? Vilka är fördelarna och nackdelarna?

I en takskjutport är sektionerna monterade horisontellt ovanför varandra så att den kan öppnas vertikalt uppåt. Som namnet antyder öppnas sidoskjutporten åt höger eller vänster. Sektionernas paneler är monterade vertikalt bredvid varandra. Olika skjutportar erbjuder olika fördelar och är lämpliga för olika byggsituationer.

Sidoskjutportar installeras vanligen om syftet är att använda utrymmet i taket. Det ger också en praktisk inpasseringsfunktion när porten öppnas bara delvis.

Tak- och sidoskjutportar upptar minimalt med utrymme både inuti och framför garaget. Nästan hela garagets bredd och höjd kan användas.

 

 • Var kan Crawford produkter köpas? Vilka återförsäljare finns i Sverige?

Crawford Entrematics produkter är endast tillgängliga från professionella återförsäljare. Vårt stora och väletablerade service- och återförsäljarnät finns alltid till hands för att ge stöd i händelse av frågor och andra ärenden. Kontakta dem så hjälper dem dig.

 

 • Kan Crawford dörrar öppnas i händelse av ett strömavbrott? Om så är fallet, hur?

Det är alltid möjligt att frigöra dörrarna inifrån garaget. Men om det inte finns någon ingång till garaget rekommenderar vi att du väljer en utvändig nödfrikoppling för din garageport. Det är viktigt att denna är korrekt installerad och att nödöppnarens funktion regelbundet testas.

 

 • Vad är en nödfrikoppling?

En nödfrikoppling är ett tillbehör som alltid är viktigt om garageporten är försedd med en öppningsautomatik och garaget saknar en andra ingång. Med nödfrikopplingen kan porten öppnas mekaniskt från utsidan i händelse av ett strömavbrott eller annat fel.

 

 • Har Crawford portar en automatisk portstoppare i händelse av hinder?

Ja, alla Crawford portautomatiker stannar automatiskt och öppnas omedelbart om ett hinder upptäcks, så att ingen fastnar eller skadas.

 

 • Kan Crawford portar installeras i varje garage?

Ja, om de nödvändiga minimimåtten är tillräckliga för den valda portvarianten. De olika Crawford-portarna erbjuder en lösning för nästan alla byggsituationen.

 

 • Vad är en sidoingångsdörr?

En sidoingångsdörr är en dörr bredvid porten, som också ger tillgång till garaget. Fördelen är att garageporten inte behöver användas för att komma i garaget varje gång. Alla sidoingångsdörrar finns i en design som matchar garageporten och ger ett enhetligt utseende.

 

 • Vad är en passerdörr eller gångdörr?

En passer- eller gångdörr är en dörr som är integrerad i dörrbladet, och som ger tillgång till garaget utan att man behöver öppna garageporten.
En sådan installeras ofta om det inte finns något utrymme för en sidoingångsdörr. Den används också om man ofta vill passera in och ut utan att det är nödvändigt att öppna hela porten varje gång. Den låga tröskeln för Crawford garageportar förebygger även snubbelrisk och kan bekvämt passeras. Observera dock att en gångdörr i ett portblad också påverkar portens isolervärde.

 
 • Vad är klämskydd för panelerna? 

Klämskydd innebär att våra paneler är ergonomiskt utformade så att fingrarna pressas ut, även om en person medvetet sticker in ett finger mellan panelerna. Det finns aldrig en lucka som fingrar skulle kunna fastna i. Det integrerade klämskyddet förebygger skador.