Takskjutportar från Normstahl

industriportnormstahl

 

 

 

 

 


Universallösningar:
Normstahls sektionsport för industribyggnader 

En takskjutport är den perfekta lösningen för de flesta kommersiella byggnader. Hela dörröppningen hålls fri vid in- och utkörning, och allt utrymme framför och bakom öppningen är fritt. Denna funktionsprincip garanterar inte bara ett väl fungerande system, den minskar också risken för skador på fordon och utrustning avsevärt.

En sektionsport som tillfredsställer alla krav 

Våra industriportar kan anpassas till varje behov, både i nya och gamla byggnader. På grund av att industriella och kommersiella processer kan variera avsevärt erbjuder vi två serier av industriportsmodeller, som tillgodoser specifika krav.

 

Håll din muspekare över "+" för att få veta mer om de tekniska fördelarna med Normstahl industriportar.

 

Normstahl Industriportar. Portarna med +

 

 

 

+ Bekvämlighet

+ Variation

+ Säkerhet

+ Service

 

Crawford OSP42A
Crawford OSF42A
gäller för båda linjerna

42 mm tjock sandwichpanel

En ny högvärdig, 42 mm tjock sandwichpanel erbjuder ännu bättre värmegenomgångskoefficienter. Panelen är konstruerad utan köldbryggor (metall-metall-anslutningar) och isoleringarna är infogade djupare mellan sektionerna.

Aluminium-ramsektion

Modulkonstruktionen på Crawford OSF42A-industrisektionsporten erbjuder full frihet för alla situationer vid den speciella konfigurationen. Aluminium-ramsektionerna kan antingen levereras helt glasade, med panelfyllningar eller också lackerade. Sektionerna finns även som tillvalet OSP42A-panel.

Tätning upptill

Den övre tätningen sitter vid den övre panelen för att täta luckan mellan panel och vägg. Den flexibla gummitätningen skapar ett ständigt tryck på karmöverstycket, vilket sörjer för en maximal tätning.

Sidotätning

Sidotätningen sluter luckan mellan vägg och portblad. För att garantera en maximal tätning och låg friktion följer den flexibla gummitätningen exakt portbladets profil.

Gummiprofiltätning

Monteringen av bottenfältets underkant ser till att tätningen tjänar som barriär och stötdämpare. Den flexibla o-formade gummiprofilen säkrar en maximal tätning.

Metallprofiler för förstyvning

Bredare portpaneler och paneler med fönster förstyvas med metallprofiler. Dessa förstärkningar reducerar paneldeformation till följd av vindlaster eller att panelen böjs under egenvikten när portbladet befinner sig i horisontell position.

Handtag vid manuell manövrering

För den manuella manövreringen är alla Crawford industrisektionsportar utrustade med ett solitt, lätt greppbart handtag med Crawford-logotypen på.

Sidotätning

Scharniere und Rollenhalter erscheinen in einer neuen, verstärkten Ausführung. Das Ergebnis ist ein ruhigerer und leiserer Torlauf mit verbesserter Stabilität.
Crawford
OSP42A
OSP42A
 
Normstahl OSP42A – kostnadsbesparingsmodellen

Denna isolerade panelport lämpar sig perfekt för infarter i lagerbyggnader, logistikcenter och produktionsanläggningar av olika slag. Den är ytterst stabil och med sina optimala värmeisoleringsegenskaper extra energisparande. Portens enastående korrosionsskydd och högvärdiga kvalitet garanterar en lång livslängd.
 

Crawford
OSF42A
OSF42A
 
Normstahl OSF42A – det ljusstarka stilelementet

Även en sektionsport för industrin kan sätta visuella accenter och företräda ett arkitektoniskt anspråk. Denna variantrika modellserie är öppen för ljus och individuella koncept. De glasade hallportarna med ram är avsedda för tillämpningar där ljus eller genomskinlighet krävs – och därmed även lämpade för presentationssyften. Våra industriportar ger dig en stor ljusvinst, utnyttja dagsljuset maximalt och skapa en angenäm rumsatmosfär.